Waarom we bij Blériot bewust voor natuurlijke diamant kiezen

Steven Van der Veken

Gepubliceerd op 29 september 2020

Het afgelopen jaar is er veel te doen geweest rond synthetische diamant. Nochtans worden synthetische diamanten al enkele decennia geproduceerd. Meestal werden deze echter specifiek voor industrieel gebruik gemaakt. De laatste paar jaar, en vooral in 2018, is synthetische diamant voor juwelen en dus ook voor verlovingsringen in een stroomversnelling geraakt. Eén van de belangrijkste redenen hiervoor is de toegenomen productie en de grote daling in prijs.

Bij Blériot denken we wel dat synthetische diamant een toekomst heeft in de juwelensector, maar wij hebben besloten om tot nader order uitsluitend met natuurlijke diamanten te werken. Hieronder leggen we graag uit waarom, maar eerst een kort woordje over synthetische diamant en wat dit nu juist is.

 

Wat is synthetische diamant?

Een synthetische diamant is een échte diamant en valt niet te verwarren met imitatiestenen zoals Cubic Zirconia, Mossanite. Ook dient dit niet verwisseld te worden met een behandelde diamant: een diamant waarvan de kleur en zuiverheid door een chemisch proces verbeterd zijn: High Pressure High Temperature (HPHT). Deze imitaties en behandelde stenen zijn de facto zo goed als waardeloos. Als consument is het zéér belangrijk om hier goed op te letten en steeds een certificaat van een gereputeerd diamantlabo zoals HRD, GIA of IGI te vragen. Opgepast: ook behandelde diamant wordt door deze instellingen gecertifieerd, kijk het certificaat dus goed na om er zeker van te zijn dat het geen behandelde steen is! Zeker voor een verlovingsring, waar de centrale diamant een belangrijk deel van de prijs bepaald, is het belangrijk om hier aandacht aan te besteden.

Een synthetische diamant is, zoals het woord het zegt, een diamant. De chemische en fysieke eigenschappen van een natuurlijke en een synthetische diamant zijn in principe gelijk. Met het blote oog, maar ook met een loupe, is er geen zichtbaar verschil tussen natuurlijk en synthetisch.

Het enige verschil tussen een synthetische diamant en een natuurlijke diamant is de manier waarop deze ontstaat: een natuurlijke diamant wordt diep onder de aardkorst gevormd en wordt via vulcanische activiteit naar het aardoppervlak gestuurd. Een synthetische diamant wordt in een labo of in een productiehal gemaakt door de extreme omstandigheden onder het aardoppervlak na te bootsen.

Juist daarin zit het grote verschil in waarde: de beschikbare voorraad natuurlijke diamant is beperkt en is zeer moeilijk en duur om te ontginnen. Synthetische diamant kan in principe onbeperkt geproduceerd worden. Dankzij technologische vooruitgang wordt het productieproces steeds goedkoper. Dit wil natuurlijk wel zeggen dat natuurlijke diamant relatief waardevast is, terwijl de waarde van synthetische diamant al jaren aan het zakken is. Wie vandaag een verlovingsring met een synthetische diamant koopt zal gegarandeerd waardeverlies lijden. Meteen de belangrijkste reden waarom wij uitsluitend met natuurlijke diamant werken.

Wat zijn de pro’s en contra’s van synthetische en natuurlijke diamant?

De producenten van synthetische diamanten halen steeds dezelfde twee argumenten aan om hun product aan te prijzen: milieu-impact en conflict-diamanten. De productie van synthetische diamant zou milieuvriendelijker zijn dan de ontginning van natuurlijke stenen. Ook zouden synthetische stenen per definitie conflict-vrij zijn.

Helaas zijn beide argumenten ‘quatch’, om het op zijn Antwerps uit te drukken.

Hoewel het ontginnen van natuurlijke diamanten via mijnbouw vanzelfsprekend een bepaalde impact heeft op de natuur, is dit de laatste twintig jaar fel verbeterd dankzij talrijke initiatieven van de grote mijnbouwers. Het productieproces van synthetische diamant verbruikt daarentegen een enorme hoeveelheid energie. Een recent rapport onthulde dat per karaat synthetische diamant 160kg CO2 wordt geproduceerd, wat ruwweg overeenkomt met 628 km rijden met een standaard auto. De hoeveelheid geproduceerde CO2 per geslepen karaat natuurlijke diamant bedraagt hier slechts een fractie van. Onlangs verbood de Amerikaance Federal Trade Commission (FTC) het promoten van synthetische diamant als een milieuvriendelijk alternatief.

Ook het andere argument, dat synthetische diamant per definitie conflict-vrij is, is minstens misleidend te noemen. Het is namelijk zo dat sinds de invoering van het Kimberley Proces, begin jaren 2000, het percentage diamanten dat gebruikt werd om gewapende conflicten te financieren nagenoeg nul is. Bovendien wordt momenteel gewerkt aan een uitbreiding van de definitie van conflict-diamant binnen het Kimberley Proces om ook onethisch of in slechte werkomstandigheden ontgonnen diamant uit te sluiten. Zo zal natuurlijke diamant binnenkort één van de eerste écht propere mineralen worden. Nu al is een verlovingsring met een natuurlijke diamant veel milieuvriendelijker en sociaal verantwoordelijker geproduceerd dan bijvoorbeeld de gemiddelde smartphone.

 

Besluit: Blériot gebruikt enkel natuurlijke diamant

Een natuurlijke diamant werd in de dieptes van de aarde gedurende miljarden jaren gevormd door ongeloofelijke druk en hitte. Elke natuurlijke diamant is anders en uniek. Bovendien is de voorraad van natuurlijke diamant eindig. Synthetische diamant daarentegen wordt volgens een vaste procedure geproduceerd. Er is niets unieks aan. Door de technologische vooruitgang wordt de productiekost elk jaar ook lager. Met andere woorden: Koop je een verlovingsring met een synthetische diamant, dan heb je iets dat in een fabriek is gemaakt en binnen een paar jaar al haar waarde is verloren. Koop daarentegen vandaag een verlovingsring met een natuurlijke diamant dan heb je iets dat waardevast is. Iets unieks, waar de natuur miljarden heeft over gedaan om het te maken.

Meer Posts